Asunnon kauppakirjapohja – lataa ilmaiseksi

Asunnon kauppakirjapohjaa voit käyttää asunto-osakkeen myynnin yhteydessä.

Lataa kauppakirjapohja itsellesi ilmaiseksi täyttämällä oheinen lomake. Saat pohjan heti sähköpostiisi.

Samalla liityt B7-jäseneksi ja saat jatkossa tiedon uusista asuntosijoituskohteista ennen muita. Voit poistua listalta koska vain.

Hyväksyminen*

Kauppakirjapohjan käytön ehdot: Kauppakirjapohja on tarkoitettu esimerkiksi kauppakirjan laadintaan. Asiakas on itse vastuussa esimerkkipohjien käytöstä ja mukauttamisesta omaan tarpeeseensa soveltuvaksi.

B7Asunnot ei vastaa esimerkkipohjien oikeellisuudesta, puutteista tai soveltuvuudesta Asiakkaan tarpeeseen. B7Asunnot ei myöskään vastaa esimerkkipohjien käytön aiheuttamista mahdollisista vahingoista tai riitatilanteista Asiakkaan ja Asiakkaan sopimuskumppanin välillä.

Asunnon kauppakirjan sisältö

Vaikka asunto-osakkeen kauppakirjalle ei ole tiettyjä muotovaatimuksia, tulee siinä kuitenkin olla määritelty kaikki kauppaan liittyvän yksityiskohdat. Tässä käymme läpi, mitäkauppakirjasta tulee löytyä.

Kaupan osapuolten eli myyjän ja ostajan tiedot

Ensimmäisenä kauppakirjassa tulee määritellä kaupan osapuolen tiedot. Vähimmillään etu- ja sukunimi sekä henkilötunnus tai yrityksen y-tunnus riittävät, mutta lisäksi on hyvä mainita myös osoite, sähköposti ja puhelinnumero.

Asunto-osakkeen eli kaupan kohteen tiedot

Toisena kauppakirjaan tulee merkitä yksityiskohtaisesti kaupan kohteen eli asunto-osakkeen tiedot. Kauppakirjassa tulee mainita taloyhtiön nimi, jossa myytävät asunto-osake sijaitsee, talotyhtiön y-tunnus sekä osoite. Huoneistokohtaisesti kauppakirjaan merkitään huoneiston numero, pinta-ala sekä niiden osakkeiden numerot, jotka oikeuttavat huoneiston hallintaan.

Kauppahinta

Toisena kauppakirjaan tulee merkitä yksityiskohtaisesti kaupan kohteen eli asunto-osakkeen tiedot. Kauppakirjassa tulee mainita taloyhtiön nimi, jossa myytävät asunto-osake sijaitsee, taloyhtiön y-tunnus sekä osoite. Huoneistokohtaisesti kauppakirjaan merkitään huoneiston numero, pinta-ala sekä niiden osakkeiden numerot, jotka oikeuttavat huoneiston hallintaan.

Maksuehdot

Maksuehdoissa kerrotaan, mille tilille kauppahinta tulee maksaa ja milloin. Ehdoissa määritellään myös, maksetaanko kauppahinta kokonaisuudessaan kerralla vai osissa. Tyypillisimmin kauppahinta maksetaan kokonaisuudessaan kaupantekotilaisuudessa.

Hallinta- ja omistusoikeuden siirtyminen

Kauppakirjassa on tärkeää määritellä, milloin asunto-osakkeen hallinta siirtyy ostajalle. Tyypillisimmin omistusoikeus siirtyy sillä hetkellä, kun kauppakirja on maksettu kokonaisuudessaan myyjälle.


Omistusoikeuden siirtyminen vaatii myös sen, että osakekirjat siirretään ostajalle. Osakekirjojen siirtyminen on hyvä määritellä erikseen ja ottaa huomioon se, onko osakekirja sähköisessä vai paperisessa muodossa.


Lisäksi kannattaa määritellä, milloin vastuu yhtiövastikkeesta ja muista mahdollisista taloyhtiölle maksettavista suorituksista siirtyy ostajan vastuulle.

Myyjän kaupan kohteesta antamat tiedot

Asunto-osakkeen kaupassa voi tulla jälkeenpäin eteen yllättäviä tilanteita, joissa ostaja vaatii korvausta asunnossa ilmenneistä mahdollisista vioista tai puutteista.


Siksi on tärkeää määritellä kauppakirjaan, millaisia tietoja ostaja on saanut myyjältä ennen ostopäätöstä sekä vahvistaa, että ostaja on tutustunut ja vastaanottanut yhtiöjärjestyksen, isännöitsijäntodistuksen sekä mahdolliset muut oleelliset asiakirjat.

Muut ehdot

Muissa ehdoissa mainitaan mahdolliset asunto-osakkeeseen kohdistuvat rasitteet tai se, että sellaisia ei ole. Muissa ehdoissa voidaan kertoa myös kuka vastaa mahdollisista vastikeveloista, joita asunto-osakkeeseen saattaa kohdistua. Lisäksi mainitaan, että varainsiirtoverot kuuluvat ostajalle, mikäli muuta ei ole sovittu.

Allekirjoitukset

Kauppakirja viimeistellään allekirjoituksin ja kaupakirjasta tulee olla vähintään kaksi samansisältöistä kappaletta, toinen myyjälle ja toinen ostajalle.

B7Asunnot asunto-osakkeen kauppakirjapohja

Lataa itsellesi sivun yläosasta kauppakirjapohja.