Häätö sijoitusasunnossa – näin se tehdään

Asuntosijoittajat pyrkivät mahdollisuuksien mukaan arvioimaan vuokralaisten sopivuutta vuokrasuhteeseen ja täten vähentämään vuokralaiseen liittyviä riskejä. Tästä huolimatta vastaan voi tulla tilanne, jossa vuokralainen ei suostu yhteisymmärryksessä lähtemään huoneistosta vuokrasopimuksen loputtua, ja häätö sijoitusasunnosta tulee ajankohtaiseksi.

Vuokralaista ei saa poistaa asunnosta itse uhkailemalla tai pakottamalla. Vuokralainen nauttii perustuslain tarjoamasta kotirauhasta niin kauan kun vuokralainen asuu huoneistossa. Mikäli vuokralainen ei suostu poistumaan asunnosta, vaikka vuokrasopimus olisi loppunut, irtisanottu tai purettu, on tällaisessa tilanteessa vuokranantajalla mahdollisuus toteuttaa häätö.

Mikä on häätö?

Häätö on prosessi, jossa vuokralainen poistetaan asunnosta käräjäoikeuden antaman häätötuomion perusteella. Vuokranantaja ei voi häätää vuokralaista itse, vaan häätöön tarvitaan aina käräjäoikeuden tuomio. Käräjäoikeuden tuomio tulee toimittaa ulosottoviranomaisille, jotka toimeenpanevat häädön.

Miten toteutan häädön sijoitusasunnossa?

Vuokranantaja voi hakea häätötuomiota, jos vuokrasopimus on irtisanottu tai purettu, mutta vuokralainen ei suostu muuttamaan asunnosta pois. Lain mukaan vuokranantaja voi purkaa vuokrasopimuksen, jos:

1) Vuokralainen laiminlyö vuokranmaksun kahtena peräkkäisenä kuukautena.

2) Vuokralainen luovuttaa huoneiston käyttöön toiselle henkilölle, ilman vuokranantajan lupaa.

3) Huoneistoa käytetään muuhun tarkoitukseen tai muulla tavalla kuin vuokrasopimuksessa on sovittu.

4) Vuokralainen viettää tai sallii vietettävän huoneistossa häiritsevää elämää.

5) Vuokralainen hoitaa huoneistoa huonosti.

6) Vuokralainen rikkoo sitä, mitä terveyden tai järjestyksen säilyttämiseksi huoneistossa on säädetty tai määrätty.

Yleisimpiä syitä purkuun ovat kuitenkin vuokranmaksun laiminlyönti ja vuokralaisen häiritsevä elämä. Yleensä rikkomuksista tulee antaa yksi varoitus vuokralaiselle, ennen vuokrasopimuksen purkamista. Vuokrasopimuksen voi purkaa ilman irtisanomisaikaa, mikäli vuokralainen on jättänyt kahden kuukauden vuokrat maksamatta.

Häädön toimeenpano

Häädön hakeminen on vuokranantajan tehtävä toimittamalla häätöä koskeva haastehakemus käräjäoikeuteen. Kaikista yksinkertaisimmin teet haastehakemuksen käräjäoikeuden sähköisessä palvelussa. Käräjäoikeuden sähköinen asiointipalvelu löytyy oikeushallinnon asiointipalvelut -sivustolta.

Sähköisessä asiointipalvelussa tehty haastehakemus tulee vireille, kun se on saapunut käräjäoikeuteen. Asian etenemistä voi seurata palvelussa. Tieto tuomion antamisesta tulee sähköpostiin, ja tuomio on saatavissa sähköisesti.

Häätötoimitus toimitetaan aina ulosottoviranomaisen toimesta. Vuokranantajan tulee toimittaa käräjäoikeudelta saamansa häätötuomio ulosottovirastoon. Ulosottomies lähettää sitten vuokralaiselle muuttokehotuksen, jossa ilmoitetaan muuttopäivä ja aika, johon mennessä vuokralainen on kehotettu muuttamaan asunnosta pois. Yleensä muuttokehotuksessa on kahdesta kolmeen viikkoa aikaa muuttamiseen.

Jos vuokralainen ei muuta asunnosta pois muuttopäivän jälkeen, häätötoimitus toteutetaan välittömästi. Häädöstä aiheutuneet kustannukset tulevat vuokralaisen maksettavaksi. Häätötoimitus tarkoittaa asunnon tyhjentämistä vuokralaisen ja tämän omaisuuden osalta. Jos vuokralainen ei ole paikalla häädön aikana, se ei estä häätötoimitusta.

Häädössä muu kuin vuokralaisen vähäarvoinen omaisuus siirretään säilytykseen, jotta vuokralainen voi noutaa sen myöhemmin. Kun häätö on toteutettu, vuokranantaja voi aloittaa uuden vuokralaisen etsinnän. Jos sinua huolettaa häädöstä aiheutuneet kulut, muista että häädöstä aiheutuneet kustannukset, kuten säilytyskustannukset tulevat häädettävän vuokralaisen maksettavaksi.

Ongelmatilanteita voi ennalta ehkäistä tutustumalla hieman vuokralaisehdokkaan taustoihin ennen asunnon vuokraamista. Luottotiedot kannattaa tarkastaa ja tämän lisäksi vuokralaisehdokkaan kanssa voi käydä lyhyen tutustumiskeskustelun ennen vuokraamispäätöksen tekemistä. Riskejä tulevista ongelmista ei voi kuitenkaan koskaan täysin poissulkea. Onkin tärkeää, että vuokranantaja puuttuu heti esimerkiksi vuokralaisen maksuongelmiin tai häiritsevään käyttäytymiseen. 

Yleensä vuokranantaja ja vuokralainen pystyvät sopimaan asioista keskustelemalla hyvässä hengessä.  Joskus kuitenkin vuokralaisen kanssa ei päästä yksimielisyyteen ja vuokranantajan ainoaksi mahdollisuudeksi jää vuokralaisen häätöpäätöksen hakeminen oikeusteitse. Mikäli olet hankkinut sijoitusasuntosi B7Asuntojen kautta, ota rohkeasti yhteyttä B7Asuntojen asiantuntijoihin, niin autamme ja ohjeistamme sinua kuinka toteuttaa häätö sijoitusasunnossa.

Liity myös sivuston alalaidasta B7-jäseneksi, ja saat ensimmäisenä tiedon uusista sijoitusasuntokohteista, jotka ovat saatavilla kauttamme alle markkinahinnan.

Lue myös

Asuntosijoittaminen ja korkojen nousu

Asuntosijoittaminen on yksi suosituimmista sijoitusmuodoista Suomessa, ja korkojen nousun myötä moni pohtii nyt tilanteen vaikutusta sijoitustoimintaan. Verohallinnon mukaan vuonna 2021 Suomessa oli 308 000 asuntosijoittajaa,

Lue lisää »