Putkiremontti sijoitusasunnossa

Linjasaneeraus eli putkiremontti on yksi taloyhtiöiden suurimmista remonteista, joka tuo mukanaan myös merkittäviä kuluja. Tässä artikkelissa käsittelemme putkiremonttia sijoitusasunnossa eli keskitymme tarkastelemaan aihetta erityisesti asuntosijoittajan näkökulmasta.

Artikkelin luettuasi tiedät, kannattaako ostaa sijoitusasunto, johon on tulossa putkiremontti, millaisia kuluja putkiremontti voi aiheuttaa ja voiko vuokralainen asua sijoitusasunnossa putkiremontin aikana.

Kuinka paljon kuluja putkiremontti aiheuttaa?

Putkiremontti on aina merkittävä korjaustoimenpide. Sen myötä taloyhtiöt joutuvat ottamaan korjausvelkaa, joka näkyy asuntosijoittajan näkökulmasta kasvaneena rahoitusvastikkeena. Asuntosijoittajan tuleekin laskea tarkasti, miten kasvavat kulut vaikuttavat sijoituksen kannattavuuteen lähitulevaisuudessa ja pitkällä tähtäimellä.

Putkiremontin kulut vaihtelevat paljon, mutta tyypillisesti kustannukset ovat 80–300 euroa per asumisneliö (m2). Pääkaupunkiseudulla kustannukset voivat olla vielä huomattavasti suuremmat. Koska kulut jaetaan tyypillisesti osakkaiden kesken ja suhteutetaan osakkaan omistamien asumisneliöiden määrään, voivat putkiremonttikulut olla suuret erityisesti kolmioissa ja neliöissä.

Hintaan vaikuttaa myös putkiremontin toteutustapa. Perinteisellä menetelmällä toteutetussa putkiremontissa putket vaihdetaan kokonaan ja näin taataan putkien kestävyys todella pitkälle tulevaisuuteen. Toisaalta näin toteutettu putkiremontti maksaa enemmän ja kestää pidempään. Sukituksella eli pinnoittamalla putket, kulut ovat alhaisemmat, mutta putkistojen kesto ei ole taattu yhtä pitkälle tulevaisuuteen kuin perinteisessä menetelmässä. Toisaalta myös sukituksessa käytettävä teknologia kehittyy jatkuvasti.

Kannattaako ostaa sijoitusasunto, johon on tulossa putkiremontti? 

Kun harkitset putkiremonttikohteen ostamista sijoituskäyttöön, kannattaa pohtia ja laskea miten putkiremontti vaikuttaa suhteessa valittuun sijoitusstrategiaan ja omiin taloudellisiin resursseihin.

Putkiremonttikohde voi osoittautua hyvinkin tuottoisaksi sijoitukseksi pitkällä aikavälillä, vaikka se tekisikin hetkellisesti kolhun tuottoihin. On hyvä muistaa, että valmistunut putkiremontti nostaa yleensä asunnon arvoa enemmän kuin mitä siihen liittyvät kustannukset ovat. 

Kun putkiremontti lähestyy, moni saattaa luopua asunnosta edulliseen hintaan, mikä on etu pitkän aikavälin tuottoon satsaavalle asuntosijoittajalle. Putkiremontin yhteyteen voi hyvin ajoittaa myös muita perusparannuksia, kuten kylpyhuone- tai keittiöremontin. Putkiremontti ja muut parannukset parantavat aina asunnon myyntiarvoa.

Usein myös vuokralaiset ovat kiinnostuneita putkien kunnosta. Putkiremontin jälkeen asunnon arvo nousee myös vuokramarkkinoilla ja vuokralaisia on huomattavasti helpompi saada. Näin tyhjät kuukaudet vuokralaisten vaihtuessa vähenevät ja remontin jälkeen on myös perusteltua nostaa sijoitusasunnon vuokratasoa ja siten parantaa tuottoa.

Voiko vuokralainen asua sijoitusasunnossa putkiremontin aikana? 

Putkiremontin tullessa ajankohtaiseksi on tärkeää keskustella asiasta vuokralaisen kanssa. Vuokralaiselle tulee kertoa, milloin putkiremontti toteutetaan ja miten se vaikuttaa asumiseen. Yleensä putkiremontin aikana asunnossa pystyy kuitenkin asumaan, sillä asumiseen vaikuttavat tekijät eivät kestä pitkään.

Yleensä vuokralainen päättää pitäytyä vuokrasopimuksessa remontista huolimatta. Remontin aikana asunnossa voi olla lyhyitä käyttövesikatkoja. Tällöin asuntoon ei tule juomavettä eikä myöskään suihku tai wc-pöntön huuhtelu toimi. Remontti aiheuttaa myös meluhaittaa. Ajalta, jolloin suihku- ja wc-tilojen käytössä on katkoja, peritään tyypillisesti puolikasta vuokraa.

Mikäli vuokralainen haluaa purkaa vuokrasopimuksen, aiheutuu asuntosijoittajalle hetkellisesti katkos vuokratuloihin. Määräaikaista sopimusta ei kuitenkaan voi purkaa vetoamalla putkiremonttiin.

Harvoissa tapauksissa käyttövesikatkokset ovat niin pitkiä, ettei asunnossa voi asua remontin aikana. Tällöin vuokralaisen täytyy muuttaa pois asunnosta remontin ajaksi. Vuokranantaja ei ole velvollinen järjestämään väliaikaisasuntoa, mutta voi halutessaan tarjota sellaista. Vuokraa ei tule periä siltä ajalta, kun asunnossa ei voi asua.

Kootusti voidaan siis sanoa, että putkiremontti aiheuttaa vuokratuloihin hetkellistä alenemaa ta katkoksia. Putkiremonttia ei kuitenkaan ole syytä säikähtää. Tyypillisesti remontti ei kestä pitkään eivätkä siitä aiheutuvat kulut ole välttämättä liian suuria, kun asiaa tarkastellaan pitkällä tähtäimellä ja otetaan huomioon asunnon arvon nousu sekä myynti- että vuokramarkkinoilla. Sijoitusstrategiasta riippuen putkiremonttikohde voi olla jopa juuri se, jonka asuntosijoittaja itselleen haluaa.

Liity sivuston alalaidasta B7-jäseneksi, ja saat ensimmäisenä tiedon uusista sijoitusasuntokohteista, jotka ovat saatavilla kauttamme alle markkinahinnan.

Lue myös

Asuntosijoittaminen ja korkojen nousu

Asuntosijoittaminen on yksi suosituimmista sijoitusmuodoista Suomessa, ja korkojen nousun myötä moni pohtii nyt tilanteen vaikutusta sijoitustoimintaan. Verohallinnon mukaan vuonna 2021 Suomessa oli 308 000 asuntosijoittajaa,

Lue lisää »