Sijoitusasuntomarkkina vuonna 2023

Vuosina 2022–2023 pääomamarkkinat ovat tiukentuneet ja lainaraha on kalliimpaa korkojen noustua. Vuonna 2023 pankit arvostavat aiempaa enemmän asuntosijoituskohteita, joiden synnyttämä kassavirta pysyy positiivisena vielä korkokustannuksien ja lainalyhennystenkin jälkeen. Potentiaaliselle arvonnousulle annetaan entistä vähemmän painoarvoa. 

Kuinka nykyinen korkotaso mahdollistaa edelleen korkean oman pääoman tuoton?

1.9.2023 12 kuukauden Euribor-korko oli 4,055 %. Asuntosijoittajat maksavat markkinakoron, kuten Euriborin, päälle vielä myös pankin määrittelemän marginaalin. Korkomarginaali vaihtelee pankin, rahoitettavan kohteen ja asiakkaan mukaisesti, mutta yleensä henkilökohtaisissa sijoitusasuntolainoissa marginaali asettuu 0,3–1,5 % välille. 

Jotta saamme paremman kuvan siitä, kuinka nykyinen korkotaso näkyy asuntosijoittajien oman pääoman tuotossa, otetaan esimerkki. Esimerkissä tarkastellaan sijoittajan oman pääoman tuottoa erilaisissa tuottoskenaarioissa. Olemme käyttäneet yksinkertaistetussa esimerkissä 30 % omarahoitusosuutta ja 5,0 % rahoituksen kokonaiskorkoa. Oman pääoman tuotolla tarkoitetaan prosentuaalista tuottoa ennen veroja, joka on syntynyt omalle sijoitetulle pääomalle. 

Mikäli asuntosijoittaja on lainoittanut sijoitushuoneistonsa 70-prosenttisesti 5,0 % kokonaiskorolla on huoneiston vuokratuoton (vuokrat – vastikkeet) oltava yli 3,5 %, jotta oman pääoman tuotto nousee positiiviselle. 6,5 % vuokratuotolla oman pääoman tuotoksi saadaan 10 % ja 9,5 % vuokratuotolla saavutetaan jo 20 % vuosittainen oman pääoman tuotto. Viime aikoina sijoittajat ovat etsineet vuokrahuoneistoja, joiden vuokratuotto on yli 10 %. Tällaisissa korkean vuokratuoton kohteissa on pitkälläkin aikavälillä mahdollista päästä yli 20 % oman pääoman tuottoihin. Tuottolaskelmissa on aina hyvä ottaa huomioon, että pitkällä aikavälillä huoneistoihin tulee tyhjiä kuukausia sekä kunnostustarpeita, jotka molemmat syövät sijoittajien tuottoa. Näistä tekijöistä huolimatta suhteellisen nopeakin vaurastuminen korkean vuokratuoton kohteilla on mahdollista.

Korkean vuokratuoton kohteet ovat nostaneet suosiotaan

Korkojen noustua asuntosijoittajat ovatkin kääntäneet katseensa yhä enemmän kohti sijoitusasuntoja, joissa vuokratuoton osuus muodostaa valtaosan tuotto-odotuksesta. Näissä niin sanotuissa korkean vuokratuoton kohteissa arvonnousulle ei anneta painoarvoa, vaan sen odotetaan parhaimmillaankin olevan inflaation eli yleisen hintatason nousun mukaista. Arvostuksen kasvu korkean vuokratuoton kohteita kohtaan ei liene ole tullut kenellekään yllätyksenä korkojen noustua rajusti vuonna 2022. Suurin osa asuntosijoittajista käyttää kuitenkin hyödykseen vierasta pääomaa rahoittaakseen sijoituksiaan.

Kuinka B7Asunnot ovat reagoineet markkinamuutoksiin?

Asuntomarkkinoiden muutos havaittiin hyvissä ajoin myös meillä B7Asunnoilla ja olemme tämän vuoksi tarjonneetkin sijoittajillemme pääasiassa korkean vuokratuoton kohteita. Kohteissamme vuokratuotto on ylittänyt usein 10 %, ja asiakkaamme ovat päässeet nauttimaan 20–30 % oman pääoman tuotoista. Viime aikoina kysyntä kohteitamme kohtaan onkin monin paikoin ylittänyt tarjonnan ja parhaimmat asunnot ovat myyty nopeasti loppuun.

Me B7Asunnoilla teemme jatkuvasti töitä sen eteen, että asuntosijoittajilla olisi helposti saatavilla parhaimmat asuntosijoituskohteet. Viime aikoina kysyntä erityisesti korkean vuokratuoton kohteita kohtaan on ollut kovaa. Meillä on kuitenkin hyviä uutisia. Pian julkaisemme taas nipun uusia, juuri tähän markkinaan sopivia sijoituskohteita. Varmistathan, että olet tilannut B7Asuntojen uutiskirjeen liittymällä B7Asunnot-sisäpiiriin. Näin varmistat, että saat aina tiedot uusimmista kohteistamme ensimmäisten joukossa.

Lue myös

Asuntosijoittaminen ja korkojen nousu

Asuntosijoittaminen on yksi suosituimmista sijoitusmuodoista Suomessa, ja korkojen nousun myötä moni pohtii nyt tilanteen vaikutusta sijoitustoimintaan. Verohallinnon mukaan vuonna 2021 Suomessa oli 308 000 asuntosijoittajaa,

Lue lisää »