Sijoitussanasto asuntosijoittajalle

Mikä ihmeen velkavipu, mitä tarkoittaa mikroalue ja mistä on kyse, kun puhutaan oman pääoman tuotosta? Tälle sivulle olemme koonneet keskeisimmät asuntosijoittamiseen liittyvän sijoitussanaston selityksineen.

Jos löysit tiesi tänne ensimmäistä kertaa, ota sivun linkki itsellesi talteen, jotta voit jatkossakin palata tänne tarkistamaan sanojen merkitykset.

Lataa myös ilmaiseksi: Opas asuntosijoittamiseen – ota haltuun asuntosijoittamisen ensiaskeleet ja vältä tyypillisimmät virheet

Asuntosijoittamisen sanasto

Airbnb

Airbnb on verkkosivusto ja -palvelu, jossa yksityishenkilöt ja yritykset voivat vuokrata asuntoja matkailijoille lyhytaikaiseen tarpeeseen. Sijoitusasunnon vuokraaminen Airbnb:n kautta on myös sijoitusstrategia, joka valitaan usein silloin, kun halutaan tavoitella pitkäaikaisvuokrausta korkeampaa tuottoa. 

Verrattuna pitkäaikaisvuokraamiseen Airbnb-vuokraaminen vaatii kuitenkin enemmän aktiivista työtä, kuten asunnon siivousta. Lisäksi Airbnb perii asuntosijoittajalta välityskuluja jokaisesta verkkoalustan kautta tapahtuvasta vuokrauksesta. On myös hyvä pitää mielessä, että lyhytaikaisvuokraamisesta on käyty viime aikoina paljon poliittista keskustelua ja osa toimijoista on saanut jopa seuraamuksia luvattoman majoitustoiminnan harjoittamisesta. Airbnb-alusta onkin alunperin tarkoitettu vain oman kodin lyhytaikaiseen vuokraamiseen esimerkiksi siksi aikaa, kun kodin omistajat viettävät aikaa vaikkapa loma-asunnollaan lomareissulla.

Allokaatio

Allokaatio viittaa siihen, miten asuntosijoittaja jakaa sijoitusvarallisuutensa eri asuntokohteiden ja mahdollisesti muiden omaisuusluokkien kesken saavuttaakseen sijoitustavoitteensa. Tämä prosessi voi olla osa laajempaa sijoitussuunnitelmaa. Siinä sijoittaja on määritellyt, kuinka paljon varoja hän haluaa sijoittaa asuntoihin verrattuna muihin sijoitusmahdollisuuksiin, kuten osakkeisiin, rahastoihin tai joukkovelkakirjoihin.

Annuiteetti

Annuitetti on lainan lyhennystapa. Siinä jokainen lainan kuukausittainen maksuerä on yhtä suuri ja takaisinmaksuaika on määrätty etukäteen. Lainan maksuerä koostuu koroista sekä lainan lyhyennyksestä. Annuiteettilainassa korkoja maksetaan enemmän lyhennysten alussa ja myöhemmin koron osuus pienenee ja vastaavasti lyhennettävän lainapääoman osuus suurenee.

Arvonnousu 

Arvonnousu tarkoittaa asunnon markkina-arvon kasvua ajan myötä. Asunnon arvonnousu voi johtua useista eri tekijöistä, kuten mm. alueen suosion kasvusta, yleisestä talouskehityksestä ja hintojen noususta tai asunnon remontin myötä syntyneistä parannuksista.

Asuntojen yhdistäminen

Asuntojen yhdistäminen tarkoittaa kahden tai useamman erillisen asunnon yhdistämistä yhdeksi suuremmaksi tilaksi. Näin voidaan luoda suuria asuntoja, jotka sopivat esimerkiksi kimppa-asumiseen. Tällöin kuitenkin tulee huomioida kaavamääritykset ja erilaiset lupaprosessit. Myös taloyhtiöltä tarvitaan lupa remonttiin. 

Asunto-osakeyhtiö

Asunto-osakeyhtiö on yritysmuoto, joka on hyvin yleinen kiinteistön hallintamuoto kerrostaloissa ja rivitaloissa. Asunto-osakeyhtiössä asuntoja ei omisteta suoraan, vaan asunto-osakeyhtiön osakkeet antavat hallintaoikeuden kiinteistössä sijaitseviin huoneistoihin. Asunto-osakeyhtiö hoitaa kiinteistön ylläpidon ja hallinnan, ja asukkaat osallistuvat yhtiön päätöksentekoon yhtiökokouksissa.

Asuntosijoitusstrategia 

Asuntosijoitusstrategia on suunnitelma, joka määrittelee, kuinka sijoittaja aikoo lähestyä asuntosijoittamista. Asuntosijoittamiseen liittyy muun muassa päätökset siitä, minkä tyyppisiin kiinteistöihin sijoitetaan, alueet, joihin sijoitetaan sekä pitkän ja lyhyen aikavälin tavoitteet.

Asuntomarkkinoiden sykli 

Asuntomarkkinoiden sykli viittaa kiinteistömarkkinoiden vaihteluihin ajan myötä. Sykli koostuu nousu- ja laskusuhdanteista, ja se vaikuttaa asuntojen hintoihin ja vuokratasoon. Sijoittajat seuraavat näitä syklejä ymmärtääkseen markkinoiden tilannetta ja tehdäkseen onnistuneita sijoituspäätöksiä. Asuntosijoittaminen on kuitenkin yleensä pitkäjänteistä sijoitustoimintaa, eikä markkinaa kannata yrittää liikaa ajoittaa. 

BRRRR -strategia

BRRRR on asuntosijoittamisen strategia ja kirjaimet tulevat sanoista buy (osta), rehab (korjaa), rent (vuokraa) ja järjestä rahoitus uudelleen (refinance) ja toista (repeat). Tässä asuntosijoitussrategiassa on siis viisi vaihetta. Sijoittaja hankkii kunnostuksen tarpeessa olevan asunnon, remontoi sen ja lopuksi vuokraa remontoidun asunnon. Ideana on, että kun asunto on remontoitu, sille voi saada suuremman vakuusarvon pankista. Näin sijoittaja voi neuvotella asuntolainansa uudelleen ja saada lisää lainaa jolla voi ostaa uusia sijoituskohteita (repeat). 

Kaikki erilaiset sijoitustrategiat löydät ilmaisesta oppaastamme: Opas asuntosijoittamiseen – ota haltuun asuntosijoittamisen ensiaskeleet ja vältä tyypillisimmät virheet

Bruttovuokratuotto ja potentiaalinen bruttovuokratuotto

Bruttovuokratuotto tarkoittaa sijoitusasunnosta saatavaa vuokratuloa kokonaisen vuoden ajalta. Potentiaalinen vuokratuotto viittaa vuokratuloihin, jotka asunnosta voidaan saada, jos asunto on vuokrattuna vuoden jokaisena kuukautena. Bruttovuokratuotto puolestaan on aavistuksen realistisempi lukema ja pyrkii ottamaan huomioon myös sen, minkä verran potentiaalisista bruttovuokratuotoista menetetään sen vuoksi, että asunto on hetken tyhjillään esimerkiksi vuokralaisen vaihtumisen vuoksi tai siksi, ettei vuokralainen ei maksa vuokraansa. 

Euriborkorko

Euriborkorko on lyhytaikaisille rahamarkkinoille sijoittavien pankkien välinen korko euroalueella. Se ilmoittaa keskimääräisen koron, jolla pankit ovat valmiita lainaamaan varoja toisilleen euron valuutassa. Euriborkorko lasketaan useille eri maturiteeteille, esimerkiksi 1 viikosta aina 12 kuukauteen.

Euriborkorko on merkittävä, koska se toimii viitekorkona monille lainatuotteille, erityisesti asuntolainoille. Kun asiakas ottaa asuntolainan, jossa on vaihtuva korko, se sidotaan usein johonkin Euribor-korkoon lisättynä pankin omalla marginaalilla. Esimerkiksi, jos asuntolaina on sidottu 12 kuukauden Euriboriin ja kyseinen Euribor on 3,0 % ja pankin marginaali on 1 %, asiakkaan lainan korko olisi 4,0 %.

Kun Euribor nousee, myös asuntolainan korko nousee ja päinvastoin. Siksi Euriborkoron liikkeet vaikuttavat suoraan monien asuntosijoittajien korkokustannuksiin.

Hankintameno-olettama

Hankintameno-olettama on verotuksellinen käsite, joka liittyy omaisuuden kuten asuntojen myyntivoittojen verotukseen. Se tarkoittaa käytännössä arviota omaisuuden hankintamenosta eikä välttämättä vastaa tarkkaa hankintahintaa. Tätä olettamaa käytetään yleensä tilanteissa, joissa omaisuuden omistusaika on pitkä, eikä alkuperäisiä hankintatietoja ole välttämättä säilytetty.

Hankintameno-olettama määritellään verolainsäädännössä. Suomessa hankintameno-olettama on 20% asunnon myyntihinnasta, jos asunto on omistettu alle 10 vuoden ajan. Jos omistusaika on 10 vuotta tai enemmän, hankintameno-olettama on 40% myyntihinnasta.

Verotuksen laskemiseen käytetään joko asunnon oikeaa hankintahintaa tai hankintameno-olettamaa. Asuntosijoittajan kannattaa suosia tapaa, joka tuottaa pienemmän luovutusvoiton, jolloin veron määrä jää asuntoa myydessä pienemmäksi.

Flippaaminen

Flippaaminen on sijoitusstrategia, joka tarkoittaa remontointia kaipaavan asunnon tai kiinteistön ostamista. Oston jälkeen asunto tai kiinteistö remontoidaan. Remontin jälkeen asunto on tarkoitus myydä nopeasti hankintahintaa ja remonttikustannuksia korkeammalla hinnalla. Flippaaminen sijoitusstrategiana keskittyy nopeisiin voittoihin, joita saadaan remontoinnin aikaansaaman arvonnousun myötä. Flippaamisessa riskit ja tarvittava alkupääoma ovat kuitenkin suuremmat verrattuna esimerkiksi asunnon pitkäaikaiseen vuokraamiseen. 

Kaikki erilaiset sijoitustrategiat löydät ilmaisesta oppaastamme: Opas asuntosijoittamiseen – ota haltuun asuntosijoittamisen ensiaskeleet ja vältä tyypillisimmät virheet

Kassavirta 

Kassavirta asuntosijoittamisessa kuvaa asuntosijoituksen tuottamia rahavirtoja tietyllä aikavälillä. Se saadaan vähentämällä asunto-osakkeen tuottamista vuokratuloista kaikki siihen liittyvät kulut, kuten ylläpitokustannukset, lainanhoitokulut ja muut mahdolliset kuluista. Positiivinen kassavirta osoittaa, että kiinteistö tuottaa enemmän tuloja kuin mitä siihen liittyvät kulut ovat, kun taas negatiivinen kassavirta viittaa siihen, että kulut ylittävät tuotot. Kassavirta on keskeinen mittari kiinteistösijoittamisen kannattavuuden arvioimisessa ja sijoittajan säännöllisen tulonlähteen tunnistamisessa.

Kiinteä korko

Kiinteä korko on lainasopimuksen ehto, jossa sovittu korkokanta pysyy muuttumattomana ja vakiona koko lainan takaisinmaksuajan ajan. Tämä tarkoittaa, että lainanottaja maksaa samansuuruisen korkomaksun säännöllisesti, esimerkiksi kuukausittain tai vuosittain, riippumatta markkinoiden korkotason muutoksista tai taloudellisista vaihteluista. 

Kiinteäkorkoiset lainat tarjoavat ennustettavuutta ja taloudellista vakautta lainanottajille, koska he tietävät tarkalleen, kuinka paljon heidän on maksettava korkoa jokaisessa erässä. Tämä tekee niistä houkuttelevan vaihtoehdon erityisesti silloin, kun markkinakorkojen epävakaus tai nousu huolestuttaa tai kun pitkäaikainen ennakoitavuus on tarpeen.

Kiinteä tasaerä

Kiinteä tasaerä on lainan takaisinmaksutapa, jossa lainanottaja maksaa samansuuruisen maksuerän säännöllisesti koko laina-ajan. Tasaerät koostuvat sekä lainan pääoman lyhennyksestä että korkokulusta. Tämä tarkoittaa sitä, että lainan maksuajan alkuvaiheessa suurempi osa maksuerästä menee korkoihin, kun taas lainan maksuajan loppuvaiheessa suurempi osa menee pääoman lyhennykseen. 

Kiinteä tasaerä tarjoaa ennustettavan tavan maksaa laina takaisin, mikä tekee siitä suositun vaihtoehdon asuntolainoissa, tulonhankkimislainoissa ja muissa pitkäaikaisissa lainoissa. Lainanottaja tietää etukäteen kuukausittaisen maksueränsä suuruuden, mikä helpottaa budjetointia ja taloudellisen tilanteen hallintaa. Tasaerien suuruus pysyy samana koko laina-ajan, vaikka markkinakorot muuttuisivat.

Kuntotarkastus

Kuntotarkastuksessa asuntoa tai kiinteistöä arvioidaan huolellisesti sen kunnon selvittämiseksi. Kuntotarkastuksen avulla pyritään tunnistamaan mahdolliset korjaustarpeet, puutteet ja vauriot asunnossa. Asuntosijoittaja voi tilata ammattilaisen suorittamaan kuntotarkastuksen. Kuntotarkastus auttaa sijoittajaa ymmärtämään kiinteistön kunnon ja arvioimaan sijoituskohteen riskit ja kustannukset, mikä puolestaan auttaa tekemään parempia sijoituspäätöksiä. 

Käsiraha

Käsiraha asuntokaupassa on käytännössä ennakkomaksu, jonka ostaja antaa myyjälle osoittaakseen, että hän on tosissaan asunnon ostamisessa. Tämä summa maksetaan yleensä heti tai lyhyen ajan kuluessa tarjouksen tekemisestä. Käsiraha toimii turvana myyjälle ja vahvistaa, että ostaja on sitoutunut kauppaan. Jos kauppa toteutuu, käsiraha vähennetään lopullisesta kauppahinnasta, ja jos kauppa peruuntuu ostajan puolelta pätevän syyn vuoksi, käsiraha palautetaan hänelle. Yleinen käytäntö sopia on, että käsiraha on 4% kauppahinnasta.

Tärkeä huomio on, että välitysliike saa ottaa vain yhden käsirahallisen tarjouksen kerrallaan. Muita tarjouksia ei voida hyväksyä ennen kuin edellinen käsiraha on palautettu, jos kauppa syystä tai toisesta peruuntuu. Jos ostotarjouksessa kerrotaan, että käsiraha sitoudutaan suorittamaan vasta tarjouksen tultua hyväksytyksi, voidaan myös päällekkäisiä tarjouksia vastaanottaa.

Käyttöaste

Käyttöaste asuntosijoittamisen kontekstissa tarkoittaa sitä, kuinka monta kuukautta sijoituskäyttöön hankittu asunto on vuokrattuna siitä maksimista, mikä olisi mahdollista. Yleensä tarkastellaankin vuosittaista käyttöastetta, jossa verrataan kuinka monta kuukautta huoneisto on vuokrattuna vuoden kaikista 12 kuukaudesta. 

Korkea käyttöaste kertoo korkeasta vuokrauskysynnästä ja hyvästä sijoituksen tuottavuudesta, kun taas matala käyttöaste voi viitata vuokrausvaikeuksiin tai sijoituskohteen heikompaan suoriutumiseen.

Lainanhoitokustannukset

Lainanhoitokustannukset tarkoittavat kaikkia niitä kuluja, jotka liittyvät lainan ottamiseen ja takaisinmaksuun. Ne sisältävät paitsi lainan koron maksut, myös mahdolliset palkkiot, toimitusmaksut, tilinhoitomaksut ja muut lainaan liittyvät kulut. Lainanhoitokustannukset vaikuttavat siihen, kuinka paljon lainanottajan todellisuudessa täytyy maksaa lainastaan pankille tai muulle rahoituslaitokselle.

Lainoitusarvo (LTV)

Lainoitusarvo on suhde kiinteistön lainasumman ja sen markkina-arvon välillä. Se auttaa sijoittajia arvioimaan, kuinka suuri osa asunnon kokonaishinnasta voidaan rahoittaa lainarahalla . Korkea lainoitusarvo voi lisätä sijoituksen riskiä, mutta toisaalta se mahdollistaa myös suuremman tuoton omalle pääomalle.

Linjasaneeraus

Linjasaneeraus asuntosijoittamisen kontekstissa viittaa toimenpiteisiin, joilla kunnostetaan ja päivitetään usein kerrostalokohteen putkistot, viemärit ja muut vesijohtoverkostoon liittyvät järjestelmät. Linjasaneeraus on tarpeellinen silloin, kun vanhat putkistot ovat kuluneet tai niissä on havaittu vaurioita, ja se voi myös olla osa suurempaa kiinteistön peruskorjausta. Linjasaneeraus parantaa asunnon arvoa, mutta voi toisinaan olla kallis ja vaativa projekti, joka vaatii huolellista suunnittelua ja toteutusta.

Luovutustappio

Luovutustappio asuntosijoittamisen kontekstissa tarkoittaa tilannetta, jossa sijoittaja myy kiinteistön tai omaisuuden, kuten asunnon tai tontin, tappiolla verrattuna sen hankintahintaan. Tappio syntyy, kun myyntihinta on alempi kuin alkuperäinen sijoitus tai hankintakustannus. Luovutustappiota voi käyttää verotuksellisena vähennyksenä sijoittajan tuloverotuksessa vähentämällä sen tulosta.

Luovutusvoitto

Luovutusvoitto tarkoittaa voittoa, joka syntyy, kun sijoittaja myy asunnon, kuten korkeammalla hinnalla kuin mikä sen hankintahinta oli. Luovutusvoitto lasketaan vähentämällä myyntihinnasta kiinteistön alkuperäinen ostohinta ja mahdolliset myyntikulut.
Asuntosijoittajat tavoittelevat luovutusvoittoja, sillä se merkitsee sijoituksen arvonnousua ja kasvattaa sijoittajan varallisuutta.

Makroalue

Makroalue on laaja maantieteellinen alue, joka kattaa useita pienempiä alueita tai osia. Asuntosijoittamisessa sillä viitataan usein esimerkiksi kaupunkeihin tai maakuntiin. Makroalueita arvioidaan asuntosijoittamisessa, kun halutaan ymmärtää esimerkiksi kaupunkikohtaisia eroja ja ominaisuuksia asuntosijoituskohteen sijaintia arvioidessa.

Markkinahinta

Markkinahinta on hintataso, jolla asuntoja tai kiinteistöjä myydään tai vuokrataan avoimilla kiinteistömarkkinoilla tiettynä aikana. Se määräytyy usein tarjonnan ja kysynnän perusteella ja lisäksi siihen vaikuttavat asunnon sijainti, kunto ja markkinoiden yleinen tilanne.  sekä Asuntosijoittajat seuraavat markkinahintoja tarkasti arvioidakseen potentiaalisia sijoituskohteita.

Määräaikainen vuokrasopimus

Määräaikainen vuokrasopimus: Määräaikainen vuokrasopimus on sopimus, jossa vuokralainen sitoutuu vuokraamaan kiinteistön tietyksi ajaksi, yleensä useiksi kuukausiksi tai vuodeksi. Tämä tarjoaa vakautta vuokratuloihin.

Mikroalue

Mikroalue on pieni maantieteellinen alue tai osa suuremmasta alueesta. Mikroalue voi viitata esimerkiksi kaupunginosaan, kylään tai tietylle kadulle. Mikroalueita asuntosijoittamisessa, kun halutaan ymmärtää pienempien alueiden eroja ja ominaisuuksia asuntosijoituskohteen sijaintia arvioidessa.

Oma pääoma, OPO, omarahoitusosuus

Asuntosijoittamisen kontekstissa omalla pääomalla eli omarahoitusosuudella kuvataan sitä osuutta sijoituksesta, joka rahoitetaan sijoittajan omasta varallisuudesta. 

Asuntosijoittajat tarvitsevat tyypillisesti sijoitusasuntoa ostettaessa noin 30 % omaa pääomaa ostettavan asunnon kokonaishinnasta. Tämä tulee siitä, että ostettavan asunnon vakuusarvo pankille on yleensä 70 % asunnon arvosta, jota vastaan pankki voi lainata sijoittajalle loput asunnon ostohinnasta. Tällöin sijoitusasunnon ostamisessa käytetään 30 % omaa pääomaa ja 70 % vierasta pääomaa. 

Omarahoitusosuus voidaan parhaillaan korvata jopa kokonaan lisävakuuksilla. Lisävakuuksia voi olla esimerkiksi muut asunnot, maa-alat, lomamökki, rahastot, yrityksien osakkeet ja joissain tapauksissa jopa ajoneuvot. Vakuusarvo vaihtelee omaisuuslajeittain. Asunnoissa se on yleensä 70 %, kiinteistöissä 40–70 % ja rahastoissa tyypillisesti 50 %.

Vieraan pääoman eli lainan käyttäminen asuntosijoittamisessa onkin todella yleistä ja hyvä tapa nostaa omalle pääomalle saatavaa oman pääoman tuottoprosenttia. 

Oman pääoman tuotto ja tuottoprosentti (eng. Return on Equity, ROE) 

Oma pääoma eli OPO, on termi jota käytetään kuvaamaan sitä osuutta sijoituksesta, joka rahoitetaan sijoittajan omasta varallisuudesta. Lue tarkempi kuvaus omasta pääomasta edellisestä kohdasta.

Kun pankista otettua lainaa lyhennetään, suurenee oman pääoman osuus ajan saatossa. Näin myös laskennallinen oman pääoman tuottoprosentti heikkenee. Heikentyvän tuoton voi välttää käyttämällä vapautuvia vakuuksia seuraavan sijoitusasunnon hankkimiseen, jolloin seuraavaan hankittavaan asuntoon ei välttämättä tarvitse laittaa ollenkaan omaa rahaa, mikäli vapautuneita vakuuksia on jo kertynyt tarpeeksi.

Oman pääoman tuottoprosentti (OPO-%) lasketaan jakamalla saatu vuosittainen vuokratuotto (vuokra – vastikkeet – vieraan pääoman kulut) asuntoon sijoitetulla omalla pääomalla.

Osta ja myy -strategia

”Osta ja myy” on asuntosijoitusstrategia, joka tarkoittaa sijoittamista asunto-osakkeeseen lyhyellä aikavälillä tavoitteena myydä se kohtalaisen nopeasti sen jälkeen, kun arvo on kasvanut. Tässä strategiassa keskitytään siis pääasiassa arvonnousuun eikä niinkään pitkäaikaiseen vuokraustoimintaan.

Tähän sijoitustrategiaan panostava asuntosijoittaja etsii yleensä hinnaltaan aliarvostettuja asuntoja, joissa on potentiaalia arvonnousulle. Arvonnousu voi olla seuraus esimerkiksi kehityksestä alueella, jossa asunto sijaitsee. Tämä strategia vaatii yleensä aktiivista markkinaolosuhteiden seurantaa.

Kaikki erilaiset sijoitustrategiat löydät ilmaisesta oppaastamme: Opas asuntosijoittamiseen – ota haltuun asuntosijoittamisen ensiaskeleet ja vältä tyypillisimmät virheet

Osta ja pidä -strategia

”Osta ja pidä” on pitkäaikainen sijoitusstrategia, jossa sijoittaja ostaa asunnon tai useita asuntoja niitä omistuksessaan pitkän ajan, yleensä useiden vuosien tai jopa vuosikymmenten ajan. Tämän strategian tavoitteena on saada tuottoa vuokratuoton avulla pitkällä aikavälillä. 

Ostotarjous

Ostotarjous on virallinen tarjous asunnon ostamisesta. Tarjous voi sisältää hinnan, ehdot ja muut tiedot, jotka koskevat kauppaa.

Pääomatulo

Pääomatulo on tuloa, joka saadaan sijoituksista, kuten vuokratuloista, asunnon myynnistä tai osakkeista. Suomessa pääomatulo on verotettavaa tuloa, jolla on oma veroprosenttinsa verrattuna ansio- eli palkkatuloihin.

Rahoitusvastike

Rahoitusvastiketta peritään asunto-osakeyhtiön osakkailta kuukausittain ja sillä maksetaan pois taloyhtiön ottamaa yhtiölainaa. Yhtiölainaa syntyy yleensä talon rakennusvaiheessa tai erilaisten mittavampien peruskorjausten yhteydessä. Rahoitusvastikkeen määrä riippuu ayleensä asunnon asuinneliöiden määrästä. Mitä enemmän asuinneliöitä, sitä suurempi rahoitusvastike.

Riskianalyysi

Riskianalyysi on prosessi, jossa arvioidaan sijoituksen mahdollisia riskejä ja niiden vaikutusta sijoituspäätökseen. Sijoittajat voivat käyttää riskianalyysiä määrittämään, onko asuntosijoitus heidän sijoitusstrategiansa ja tavoitteidensa mukainen.

Saneeraus

Asuntojen saneeraus tarkoittaa kiinteistön tai asunnon perusteellista kunnostamista, korjaamista tai uudistamista. Saneerausprojekti voi sisältää monenlaisia toimenpiteitä, kuten rakenteellisia muutoksia, sähkö- ja putkistojärjestelmien päivittämistä, pintamateriaalien vaihtamista, ulkoisten julkisivujen kunnostusta tai muita parannuksia kiinteistön kuntoon ja toiminnallisuuteen.

Saneerauksen tavoitteena on yleensä parantaa asunnon ulkonäköä, toimivuutta, turvallisuutta ja/tai energiatehokkuutta. Se voi myös lisätä kiinteistön arvoa ja houkuttelevuutta, mikä voi olla erityisen tärkeää asuntosijoittajille tai kiinteistön omistajille. Saneerausprojekti voi olla laaja tai pienempi, ja sen laajuus riippuu kiinteistön tarpeista ja tavoitteista.

Sijoitusstrategia

Sijoitusstrategia on suunnitelma, joka määrittelee sijoittajan tavoitteet ja lähestymistavan asuntosijoittamiseen. Sijoitusstrategiaan kuuluu yleensä päätökset siitä, haluaako sijoittaja suosia pitkän vai lyhyen aikavälin tuottoja, millaisiin alueisiin hän haluaa sijoittaa, miten sijoitukset rahoitetaan sekä miten asuntoja hallitaan.

Taloudellinen riippumattomuus 

Taloudellinen riippumattomuus tarkoittaa tilannetta, jossa sijoittaja voi kattaa kaikki taloudelliset tarpeensa passiivisilla tuloilla, kuten vuokratuloilla, ilman tarvetta aktiiviseen työskentelyyn. Se on usein asuntosijoittamisen tavoite.

Tuotto-odotus

Tuotto-odotus on arvio siitä, kuinka paljon asuntosijoittaja odottaa saavansa tuottoa asuntosijoitukselleen tietyn ajanjakson aikana. Se perustuu usein tietoihin vastaavanlaisten kohteiden tuottavuudesta sekä markkinatilanteen analyysiin.

Todellinen vuosikorko

Todellinen vuosikorko luku, joka kuvaa kaikki lainaan, kuten asuntolainaan, liittyvät kustannukset ja kulut yhtenä prosenttiosuutena lainan pääomasta. Se sisältää kiinteän koron, mahdolliset muuttuvat korot, avausmaksut, kuukausittaiset tilinhoitomaksut, vakuutukset ja muut lainanottajan maksettaviksi tulevat kulut.

Todellinen vuosikorko on tärkeä luku, koska se auttaa lainanottajia vertailemaan eri lainatarjouksia ja ymmärtämään, kuinka paljon laina todellisuudessa maksaa. Se tarjoaa kokonaisvaltaisen kuvan lainan kustannuksista vuosittaisena prosenttiosuutena ja auttaa arvioimaan, onko lainatarjous kilpailukykyinen ja taloudellisesti järkevä.

Tulouttaminen

Tulouttaminen liittyy rahoitusvastikkeisiin. Rahoitusvastiketta maksavat taloyhtiön osakkaat siinä tapauksessa, mikäli taloyhtiöllä on yhtiölainaa. Kyseessä on siis lainanlyhennys. Nämä maksut voidaan joko rahastoida tai tulouttaa taloyhtiön kirjanpidossa.

Rahastoidessa rahoitusvastikkeet kirjataan pääomasijoituksiksi. Tällä tarkoitetaan, että ne kirjataan osaksi asunto-osakkeiden hankintakustannuksia. Rahastoituja suorituksia voidaan vähentää verotuksessa vasta sitten, kun asunto myydään. 

Jos tarjoitusvastikeket sen sijaan tuloutetaan, kirjataan rahoitusvastikkeen taloyhtiön tuloiksi. Näin ollen suoritukset voidaan vähentää verotuksessa jo samana vuonna. Tulouttaminen on asuntosijoittajalle aina parempi käytäntö. 

Velkavipu

Velkavipu tarkoittaa tilannetta, jossa sijoittaja käyttää lainarahoitusta sijoitusten rahoittamiseen oman pääoman lisäksi lisätäkseen sijoituksen potentiaalista tuottoa. Vaikka velkavipu mahdollistaa suuremman oman pääoman tuoton, lisää se myös sijoittajan riskiä. Mikäli asunnosta saatavat tulot tyrehtyisivät, säilyy sijoittajalla edelleen lainan takaisinmaksuvelvollisuus.

Asuntosijoittamisen aloittaminen yhdessä B7Asuntojen kanssa

Olemme auttaneet jo lukuisia asiakkaita saamaan enemmän passiivisia tuloja asuntosijoittamalla. Meidän kauttamme löydät korkean vuokratuoton kohteita alle markkinahinnan.

Toimintamme perustuu siihen, että ostamme itse suuria asuntokokonaisuuksia, 

kehitämme niitä ja myymme sijoitusasunnot asiakkaillemme yksittäin tai nipuissa. Toimimme usein myös itse pitkäaikaisena sijoittajana samoissa taloyhtiöissä. 

Autamme sinua kaikissa rahoitukseen, vuokraamiseen ja remontointiin liittyvissä kysymyksissä täysin ilmaiseksi, jotta pääset vaivattomasti alkuun asuntosijoittamisessa ja vältyt virheiltä. 

Haluatko keskustella asuntosijoittamisesta? Jätä yhteydenottopyyntö, niin asiantuntijamme ottaa sinuun yhteyttä. Asiasta keskusteleminen asiantuntijamme kanssa on maksutonta eikä sido sinua mihinkään.

Lue myös

Asuntosijoittaminen ja korkojen nousu

Asuntosijoittaminen on yksi suosituimmista sijoitusmuodoista Suomessa, ja korkojen nousun myötä moni pohtii nyt tilanteen vaikutusta sijoitustoimintaan. Verohallinnon mukaan vuonna 2021 Suomessa oli 308 000 asuntosijoittajaa,

Lue lisää »