För investrerare

Bostadsinvestering behöver inte vara svårt

Tid är pengar! Ofta spenderar man väldigt mycket tid på att leta efter den rätta bostadsinvesteringen. På grund av den stora efterfrågan på offentliga marknaden har det blivit allt svårare att hitta lämpliga investeringsbostäder till ett rimligt pris. Vid anskaffningen råder det även osäkerhet eftersom så gott som alla försäljningsannonser påpekar att bostaden lämpar sig för både boende- och investeringssyften.  

Vi vill hjälpa dig genom att erbjuda bostäder som är specifikt valda med tanke på lönsam bostadsinvestering.

Tiden är bostadsinvesterarens bästa vän då man använder den effektivt. Genom att investera via oss blir bostadsinvestering enkelt och smärtfritt. Investeringsbostäderna anskaffar vi som större helheter av fonder, institutioner och andra större aktörer.

Vi vill hålla vårt utbud mångsidigt samt bevara en förmånligare prisnivå än vad den offentliga marknaden kan erbjuda.

Vi jobbar långsiktigt med dig för att systematiskt utveckla din bostadsportfölj. Som vår kund kan du även utnyttja våra nätverk t.ex. för att skaffa hyresgäster. Vi stöder även gärna med att utveckla- och genomföra din investeringsstrategi.

Vi på Idea Kämpät tror på att bostadsinvestering är en uthållighetsgren. Med rätt genomföring av investeringsstrategin kan den framtida avkastning bli väldigt bra.

Ska vi börja bygga dina nya inkomstkällor med passiv inkomst?

Varför samarbeta med oss?

B7Asunnot gör bostadsinvestering enkelt. Vårt breda köp- och samarbetsnätverk möjliggör marknadens bästa investeringsbostäder. Utöver detta hjälper vi dig med att hitta de bästa lösningarna för finansiering samt bostadsutveckling.

case

Erfarenhet

Vårt team har erfarenhet av professionell bostadsinvestering sedan 2016. Vi innehar mycket erfarenhet av att anskaffa stora helheter och vidareutveckla dem till enskilda investerare.

Personlig service

Alla våra kunder får en egen Idea Kämpät -expert, som hjälper med att hitta de bästa lösningarna till just dej.

bill ico

Bästa investeringsbostäderna

Det breda anskaffningsnätverket samt noggranna utvärderingen av helheterna garanterar de mest attraktiva investeringsbostäderna till våra kunder under marknadspriset.

Om bostadsinvestering med B7Asunnot

helsinki 4

Är bostadsinvestering svårt?

Man måste beakta många faktorer när man håller på med bostadsinvestering. Vi går alltid noggrant igenom bostädernas finansierings-, köp-, förvaltnings- och försäljningsprocess samt hjälper dig enligt dina behov. Våra bostäder är i regel färdigt uthyrda och då det behövs hjälper vi med uthyrningen. I samarbete med oss är bostadsinvestering smidigt.

Finns det risker med bostadsinvestering?

Det finns risker med alla investeringar och risker är en förutsättning för avkastning. Bostadsinvestering är dock med tanke på värde- och avkastningsändringar en stabilare investeringsform än t.ex. aktieinvestering och därmed kan man anse det som mindre riskabelt. Alla bostäder i vårt utbud är noggrant utvalda (vi hjälper även med att välja de lämpligaste till dej), vilket minskar riskerna. Försäljningspriset är även under marknadspriset, vilket ökar säkerhetsmarginalen för möjliga värdeändringar.

Vad om bostaden inte lever upp till förväntningarna?

Vi gör långsiktigt samarbete med våra kunder. Helheterna granskas noggrant, för att undvika överraskningar. I fall du trots allt skulle vara missnöjd med bostaden löser vi situationen tillsammans. Den rådande lagstiftningen i Finland ger också strikta krav vad kommer till försäljning av bostäder. Vi försäkrar även alltid att investeringsbostäderna vi erbjuder är bra investeringar med tanke på marknadssituationen och kundens behov.

Ta kontakt

Är du intresserad av investeringsbostader till marknadspris? Om du vill få tillgång till bättre investeringsmöjligheter, lämna en kontaktförfrågan. Vårt team kommer att svara inom kort!