Vuokrasopimuspohja – lataa ilmaiseksi

Vuokrasopimuspohjaa voit käyttää vuokratessasi asuntoa tai kiinteistöä.

Lataa vuokrasopimuspohja itsellesi ilmaiseksi täyttämällä oheinen lomake. Saat pohjan heti sähköpostiisi.

Samalla liityt B7-jäseneksi ja saat jatkossa tiedon uusista asuntosijoituskohteista ennen muita. Voit poistua listalta koska vain.

Hyväksyminen*

Vuokrasopimuspohjan käytön ehdot: Vuokrasopimuspohja on tarkoitettu käytettäväksi vuokranantajan ja vuokralaisen välisenä sopimuksena. Asiakas on itse vastuussa esimerkkipohjien käytöstä ja mukauttamisesta omaan tarpeeseensa soveltuvaksi.

B7Asunnot ei vastaa esimerkkipohjien oikeellisuudesta, puutteista tai soveltuvuudesta Asiakkaan tarpeeseen. B7Asunnot ei myöskään vastaa esimerkkipohjien käytön aiheuttamista mahdollisista vahingoista tai riitatilanteista Asiakkaan ja Asiakkaan sopimuskumppanin välillä.

Vuokrasopimuksen sisältö

Vuokrasopimus on tärkeää muotoilla huolellisesti, jotta yllätyksiltä vältyttäisiin vuokrasuhteen alkaessa. Tässä käymme läpi vuokrasopimuspohjan sisällön.

Vuoralaisen ja vuokranantajan tiedot

Ensimmäisenä kauppakirjassa tulee määritellä keiden välille vuokrasuhde syntyy eli kuka toimii vuokranantajana ja kuka on vuokralainen. Vähimmillään etu- ja sukunimi sekä henkilötunnus tai yrityksen y-tunnus riittävät, mutta lisäksi on hyvä mainita myös osoite, sähköposti ja puhelinnumero. 

Vuokrattava kohde

Seuraavaksi vuokrasopimukseen määritellään vuokrattavan kohteen tiedot. Mainitse ainakin asunnon tai kiinteistön osoite, huoneiston tyyppi (esim. 2h+k) sekä huoneiston pinta-ala.

Usein vuokralaisella on käytettävissään myös muita tiloja, kuten häkkivarasto tai autopaikka. Myös nämä on hyvä mainita.

Vuokra ja sen suorittaminen

Vuokran määrä mainitaan vuokrasopimuksessa kuukausitasolla. Tämän lisäksi on hyvä kertoa, miten menetellään sähkömaksun ja vesimaksun kanssa. Toisinaan ne saattavat kuulua vuokran hintaan, mutta useimmiten niistä peritään korvaus erikseen ennakkomaksun ja kulutukseen perustuvan maksun yhdistelmänä. 

Kannattaa myös mainita, mitä tapahtuu jos vuokralainen maksaa vuokran myöhässä. Yleensä määritellään, että myöhästyneistä vuokrista peritään  viivästyskorkoa voimassa
olevan korkolain mukaisesti.

Vuokran korottaminen

Jotta vuokran korottaminen tulevaisuudessa on mahdollista, on myös siihen liittyvät säännöt tehtävä selkeiksi vuokrasopimuksessa. Yleensä määritellään, että vuokraa voidaan korottaa vuosittain ja korotus sidotaan kuluttajahintaindeksiin.

On kuitenkin hyvä muistaa, että vuokran korottamista tärkeämpää voi olla hyvän vuokrasuhteen vaaliminen. Mikäli vuokralainen irtisanoo vuokrasopimuksen korotuksen myötä, voivat tästä aiheutuvat kulut olla suurempia kuin vuokran korotuksella saatu hyöty.

Vuokravakuus ja sen toimittaminen

On yleinen käytäntö pyytää vuokralaiselta vuokravakuus, joka kattaa kuluja, mikäli vuokrasuhteen päättymisen jälkeen vuokria olisi maksamatta tai asunnossa korjattavaa, joka ei selity normaaliin elämiseen liittyvillä jäljillä. 

Usein vuokravakuus on yhtä kuukautta vastaava summa, mutta pääkaupunkiseudulla vuokravakuutena voidaan periä useammankin kuukauden vuokraa vastaava summa. Vuokrasopimuksessa määritellään mihin mennessä ja mille tilille vuokravakuus pitää maksaa.

Vuokrasopimuksen kesto

Vuokrasopimus voidaan tehdä toistaiseksi voimassa olevana tai määräaikaisena.

Vuokrasopimuksen irtisanominen

Määräaikaista vuokrasopimusta ei yleensä voi irtisanoa ilman perusteltua syytä tai erillistä korvausta.

Toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen voi irtisanoa ja irtisanomisaika määritellään vuokrasopimuksessa. Lain mukaan irtisanomisaika on 1 kuukausi vuokralaiselle ja vuokranantajalle vuokranantajalle on 6 kuukautta tai 3 kuukautta, mikäli vuokrasopimus on kestänyt alle vuoden

Huoneiston hallinta

Vuokrasopimukseen on hyvä määritellä yleiset huoneiston hallintaan liittyvät ehdot. 

On tärkeää mainita, että huoneisto vuokrataan sellaisena kuin se sopimuksen tekohetkellä on. Lisäksi voidaan määritellä, minkä tasoinen kotivakuutus vuokralaisella tulee olla. Vuokrasopimuksessa kerrotaan myös saako huoneistossa pitää lemmikkieläimiä.

Huoneiston luovutus

Kun vuokrasopimus päättyy, vuokralaisen tulee luovuttaa huoneisto alkuperäisessä kunnossa, tyhjänä ja siivottuna. Nämä on hyvä kirjata myös vuokrasopimukseen.

Lisäksi kannattaa mainita, mitä tapahtuu, jos huoneistossa on vaurioita, jotka johtuvat muusta kuin normaalista elämisestä, sekä mitä tapahtuu, jos huoneistoa ei ole tyhjennetty tai siivottu sovittuun luovutuspäivään mennessä. 

Vuokraoikeuden siirto ja alivuokraus

Asuntojen tai asunnossa olevien yksittäisten huoneiden vuokraaminen esimerkiksi Airbnb:n kautta on yleistynyt. Siksi vuokrasopimukseen on hyvä määritellä, sallitaanko huoneiston alivuokraaminen tai hyödyntäminen lyhytkestoisessa majoitustoiminnassa. 

Vuokrasopimuksen allekirjoitukset

Vuokrasopimus viimeistellään allekirjoituksin ja sitä tulee olla vähintään kaksi samansisältöistä kappaletta, toinen vuokralaiselle ja toinen vuokranantajalle.

B7Asunnot vuokrasopimuspohja

Lataa itsellesi sivun yläosasta vuokrasopimuspohja, jota voit käyttää vuokratessasi sijoitusasuntoa.